Wanneer is een klant gebonden aan mijn algemene voorwaarden?

Je hebt algemene voorwaarden opgesteld voor jouw bedrijf, goed bezig! Maar dat je ze hebt, wil niet zeggen dat je klanten eraan gebonden zijn. Wil je weten hoe dat werkt? Lees dan verder. In dit artikel bespreek ik wanneer je klanten gebonden zijn aan je algemene voorwaarden.

De eerste stap: algemene voorwaarden van toepassing verklaren

De eerste is de algemene voorwaarden van toepassing verklaren. Dat betekent dat je met je klant afspreekt dat de algemene voorwaarden op jullie overeenkomst van toepassing zullen zijn. Dat kun je doen door in de overeenkomst op te nemen dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn. Je kunt ook in je offerte of online bestelproces kenbaar maken dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn.

De tweede stap: kennisname door de klant

De klant moet voor of tijdens het aangaan van de overeenkomst eenvoudig kennis kunnen nemen van de algemene voorwaarden. In principe geldt als uitgangspunt dat je de algemene voorwaarden aan je klant moet overhandigen (uitzonderingen daargelaten). Doe je zaken via het internet, zorg dan dat de algemene voorwaarden herkenbaar op je website staan.

Bied je de klant onvoldoende gelegenheid om kennis te nemen van de algemene voorwaarden, dan kan hij de algemene voorwaarden ongeldig verklaren (vernietigen).

Hoe je de kennisname door de klant zou kunnen aanpakken:

  • Bij het versturen van een offerte altijd je algemene voorwaarden meesturen.
  • Doorlopen klanten een online bestelproces, zorg dan dat de algemene voorwaarden door middel van een link zijn te raadplegen en op te slaan zijn.
  • Sluit je een schriftelijke overeenkomst? Voeg daaraan dan de algemene voorwaarden als bijlage toe en laat de klant daarvoor tekenen.

Let op: onredelijke bepalingen

Nadat je de algemene voorwaarden van toepassing hebt verklaard én je klant van de algemene voorwaarden heeft kunnen kennis nemen, is de klant gebonden aan je algemene voorwaarden. Dat wil overigens niet zeggen dat hij je nu niks meer kan maken. Mochten er een of meerdere bepalingen in jouw algemene voorwaarden voor hem onredelijk bezwarend zijn, dan kan hij die bepaling(en) ongeldig verklaren (vernietigen).

Bedankt voor het lezen van mijn blog! Ik hoop dat je er iets aan hebt. Wil je op de hoogte worden gehouden van nieuwe content? Schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief. Je ontvangt dan maandelijks boeiende juridische updates.